Udstillingsdisplay for programemballager

Udstillingsdisplay forprogramemballager
Kunde:
Parallels

Projekt:
Udstillingsdisplay for programemballager

Format:
220 x 204 x 224 mm

Løsning:
Både indlæg og basen er lavet af ensidigt lamineret E-flute.